Neuraaltherapie

neuraaltherapieMet neuraaltherapie zijn heel goed blokkades in het lichaam te behandelen. Deze therapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel, die de elektrische lading van cellen ter plaatse herstelt en dit breidt zich dan verder uit.

Werkingsmechanisme
Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zachte bindweefsel, dat ca. 18 kilo van het menselijk weefsel omvat. De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voedings- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen etc. via dit zachte bindweefsel naar en van de cellen vervoerd worden. Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden is het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuurscontrole. Tevens vindt via dit bindweefsel (alle) prikkel-overdracht plaats. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem, dan zal het BBRS als eerste reageren. Een groep Weense artsen, onder leiding van professor Pischinger, toonde aan dat een prikkeling in dit systeem niet alleen ter plekke, maar ook op afstand reacties kan geven.

Professor Heine beschreef de functie van het netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich uitstrekt over het hele bindweefsel, de zogenaamde proteo-glycanen. Volgens hem vormen deze ketens het oudste informatiesysteem van de zuurstof ademende meercellige wezens. Alle cellen kunnen via dit netwerk onderling communiceren en effecten op afstand veroorzaken. Het door de artsen voor neuraaltherapie bij voorkeur gebruikte procaïne werkt in op deze ketens, alsmede op de regulatiesystemen binnenin de cel.


Indicatie (toepassingsmogelijkheden)

U kunt aan een behandeling met neuraaltherapie denken indien er sprake is van chronische klachten, zoals pijn, menstruatie- of darmklachten; ook als er na een ongeluk, een operatie of een ziekte een geheel nieuwe klacht is ontstaan. Neuraaltherapie is een goede behandeling voor whiplashklachten, post-traumatische dystrofie (complex regionaal pijnsyndroom), migraine en rugklachten. Patiënten hebben vaak al een heel traject van ziekenhuisbezoeken achter de rug. Artsen voor neuraaltherapie kijken op een andere manier en zoeken steeds het verband tussen de klacht en mogelijke stoorvelden in het lichaam. Dit kan een zinvolle weg naar genezing openen. Op de website van de NVNR, www.nvnr.nl, vindt u dit geïllustreerd met een aantal ziektegeschiedenissen. Ook is neuraaltherapie een behandelmethode voor acute klachten van spieren en gewrichten, rugpijn, stijve nek, RSI, en zou hiervoor goed in de huisartsenpraktijk toepasbaar zijn.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.