Touch of Matrix

touch of matrixTouch of Matrix is een methode, ontwikkeld door Günther de Jong, bedoeld voor heling, verwerking en ook voor ontspanning. Het zorgt dat het lichaam de juiste weg kiest om problemen te verhelpen en blokkades op te heffen. Kernwoorden voor deze behandeling zijn; overtuigen, vertrouwen, acceptatie, onafhankelijkheid, verandering en bewustzijn.
De bewegingen die het lichaam tijdens een behandeling maakt, vertellen veel over de klachten en blokkades die hierachter zitten. Tijdens een behandeling wordt hier direct op ingespeeld door het lichaam de weg te wijzen naar verandering en genezing. Misschien komt dit abstract over. Daarom maken wij graag de vergelijking tussen het menselijk lichaam en een computer. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De Touch of Matrix methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s of alle data die de computer blokkeren of verhinderen afgesloten of opgeruimd zullen worden.
Een ervaring, een klacht of een specifiek trauma in je leven hoef je niet te vergeten, maar je kunt wel de gevoelslading er van af halen, zoals ook methodes als EFT en EMDR dat doen. Een goede vergelijking is die met een iPhone. Elke app heeft zijn vaste plek. Houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kunnen apps worden  verwijderd of verplaatst en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd. De ‘data’, die vergeleken kan worden met een bepaalde lading die de klacht veroorzaakt, zal dus afgesloten en stopgezet worden waardoor de iPhone meer ruimte krijgt om weer goed te functioneren.
Zo ongeveer functioneert ook de Touch of Matrix.

Ik gebruik de methode in de praktijk om uit te zoeken welke voedingsadviezen kloppen, welke supplementen nodig zijn en welke kruiden of andere middelen het lichaam nodig heeft om te herstellen. Dat ondersteun ik ook door bloed-, ontlastings- en urineonderzoek.
Verder gebruik ik de Touch of Matrix om te kijken achter de klacht of het symptoom van het lichaam: welk verhaal probeert het lichaam te vertellen? Welke emoties, welke overtuigingen, aannnames, denkbeelden, normen, waarden, familiepatronen en andere energetische oorzaken houden de klacht in stand of geven zelfs de klacht een functie? Denk maar aan bijvoorbeeld “frozen shoulder” als een uiting van letterlijk in een emotie zijn bevroren en niet meer je arm kunnen bewegen. Of misschien overgewicht, als bescherming van je kwetsbaarheid, zoals je dat als kind hebt gevoeld. Of pijn in je voeten, omdat je voeten je vertellen dat je een pauze moet nemen in je leven en niet meer door zo door moet blijven rennen. Of astmatische bronchitis, vanuit een verkramping in het familiepatroon, wat je kunt uitzoeken!

Wil je er meer over weten kijk dan ook eens op de website www.touchofmatrix.nl

Print Friendly

Comments are closed